loader

Politica de confidentialitate si prelucrare date a Pantofissimo SRL (MODEL)

– Emitere si gestionare carduri de fidelitate prin Cardapp (FN WEB SOFT SRL) –

Pantofissimo SRL, înregistrată sub numărul J22/2698/01.09.2023 în Registrul Oficiului Comerțului, având CUI RO36924894, cu sediul social în Municipiul Iaşi, Şoseaua PĂCURARI, Nr. 157, biroul nr. 13, Etaj 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea dispozițiilor Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, precum şi cu respectarea legislației naționale în domeniu. Avem obligația de a respecta toate dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (nume, prenume, data nasterii, adresa de email, număr de telefon). De exemplu: informațiile pe care ni le furnizați fizic in magazine, prin completarea formularului de pe pagina web Creare card, prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau prin altă modalitate.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră precum informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală etc.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

– pentru a emite si gestiona cardurile de fidelitate si/sau cardurile cadou;
– atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
– dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane) și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale;

Vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

– Emiterea de carduri de fidelitate/ cadou, scop în care vom colecta şi prelucra date personale de identificare (nr de telefon, adresa de email, nume, prenume, data nastere).
– Transmiterea cardului de fidelitate prin Email sau SMS catre dvs.
– Trimiterea catre dvs. prin SMS sau email a newsletter-elor si a ofertelor promotionale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către partenerii care vor onora comanda (furnizorii de servicii de emitere si gestionare a cardurilor de fidelitate/ cadou – SC FN WEB SOFT SRL – servicii cloud CardApp).

Comunicarea prin e-mail. Va fi folosită cu responsabilitate şi doar atunci când este necesar. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens. Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană (UE) și în Spațiul Economic European (SEE). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie pot fi transferate în afara UE şi SEE.

Drepturile dumneavoastră:

Potrivit Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

• Să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi
• Să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a afecta drepturile şi libertăţile celorlalţi. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
• Să vă corectăm datele cu caracter personal
• Să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
• Să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale
• Să ne solicitați portarea datelor dumneavoastră personale către alte entităţi
• Să ne solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale
• Să ne cereţi să ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal
• Să depuneţi plângere în faţa autorităţii de supraveghere, în situaţia în care apreciaţi că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastră personale, transmiteți o notificare scrisă, în format fizic la adresa Pantofissimo SRL , Municipiul Iaşi, Şoseaua PĂCURARI, Nr. 157, biroul nr. 13, Etaj 1 sau în format electronic la adresa de e-mail contact@lascarpa.ro . Pantofissimo SRL va da curs solicitării dumneavoastră în cel mult 7 zile de la înregistrare.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

În această secțiune, am rezumat drepturile pe care le aveți. În consecință, vă recomandăm să citiți Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Este posibil să actualizăm periodic această politică de confidențialitate, astfel încât să fie aliniată cerințelor legale. Am luat la cunoștință si sunt de acord cu prezenta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter confidențial a Pantofissimo SRL.

Puncte de fidelitate

Pentru achizițiile din magazinele fizice LaScarpa se acordă 5% din valoarea cumpărăturilor, la prezentarea cardului, sub formă de puncte de fidelitate.

Fiecare punct valoarează 1 leu iar punctele acumulate pot fi folosite pentru achiziții ulterioare, sub formă de reducere din prețul afișat la raft.