loader

Regulamentul oficial de desfăşurare al
Tombolei Giveaway LaScarpa.ro


Art. 1. Organizatorul şi durata Tombolei
1.1. Organizator
Concursul este organizat de Pantofissimo S.R.L., cu sediul social în Galati,
cod unic de înregistrare RO36924894, număr de ordine în Registrul Comerţului
J17/41/2017, reprezentat prin Luminita Bracaci – administrator având puteri și autoritate deplină în privința semnării prezentului regulament, denumita in continuare „Organizator”.
1.2. Denumire. Durată.
Tombola se desfăşoară între 21.04 – 01.05.2022.
Art. 2. Dreptul de participare
2.1. Drept de participare la Tombolă au persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani
2.2. La Tombolă nu pot participa angajaţii Pantofissimo S.R.L. sau persoanele juridice și rudele de gradul I si II așa cum sunt definite de legea română.
Art. 3. Încrierea la Tombolă. Condiţii de participare. Extragere
3.1. Participanții se pot înscrie în cadrul Concursului în perioada de 21.04 – 01.05.2022 pe pagina de Facebook LaScarpa https://www.facebook.com/lascarpa.ro
3.2 Pentru a se înscrie în Concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să urmărească pagina de Facebook LaScarpa și să adauge intr-un comentariu produsul preferat de pe https://lascarpa.ro

3.3. Extragerea va avea loc pe data de 01 mai 2022, iar câștigătorul va fi extras prin platforma https://commentpicker.com Numele câștigătorului și premiul acordat va fi anunțat în mod public după extragere, la postarea inițială a concursului.
3.4. Este permisă o singură înscriere per participant. Înscrierile sunt valabile doar dacă participanții respectă dispozițiile prezentului regulament. În cazul în care un participant este declarat câștigător și se constată că acesta nu a îndeplinit condițiile de participare la Tombolă sau dispozițiile acestui regulament, va fi efectuată o nouă tragere la sorți. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru datele inexacte sau incorecte furnizate de către participanți.
3.5. Validarea câștigătorului și trimiterea premiului sunt valabile doar pe baza comunicării anumitor informații, cum ar fi: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, adresă de livrare.
Art. 4. Premii
4.1. Se va acorda 1 card cadou în valoare de 200 de lei, care pot fi folosit exclusiv pe site-ul https://lascarpa.ro
4.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

Art. 5 Prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1. Cine prelucrează datele și în ce scop?
Operatorul și responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este
Concursul este organizat de Pantofissimo S.R.L., cu sediul social în Galati,
cod unic de înregistrare RO36924894, număr de ordine în Registrul Comerţului
J17/41/2017
Prelucrăm datele dvs. în scopul înscrierii dvs. la tombola sau concursul organizat de LaScarpa, precum și pentru extragerea câștigătorilor și înmânarea/livrarea premiilor.
5.2. Ce date prelucrăm și care este temeiul de prelucrare?
Pentru îndeplinirea scopurilor, putem prelucra următoarele date: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, vârsta, sau semnătura dvs. În anumite condiții, putem prelucra nr. bonului fiscal, în funcție de tipul tombolei/concursului. Dacă sunteți desemnat câștigător, putem prelucra în plus adresa de livrare pentru a vă transmite premiul.
Aceste date sunt prelucrate în baza unei relații contractuale dintre LaScarpa și dvs. care are la bază regulamentul tombolei. Pentru a respecta obligațiile noastre din regulament, trebuie să prelucrăm datele dvs. Numele câștigătorilor și premiile acordate vor fi făcute publice pe pagina de Facebook LaScarpa, conform obligațiilor legale.
În funcție de tipul de tombolă/concurs, vă putem solicita și alte date necesare. Dacă nu ne furnizați datele necesare înscrierii la tombolă/concurs, nu veți putea participa la evenimentul respectiv.
5.3. Cât timp stocăm datele dvs.?
Dacă înscrierea va avea loc pe paginile de social media administrate de subscrisa (ex. Facebook, Instagram), datele furnizate pentru înscriere vor fi stocate pe perioada în care pagina este activă, conform intereselor legitime LaScarpa de a promova produsele și serviciile LaScarpa.
În cazul acordării unor premii, LaScarpa va păstra datele câștigătorilor timp de 5 ani de la acordarea premiului sau semnarea PV, conform obligațiilor noastre fiscale.
Vom păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care avem o obligație legală de stocare a datelor sau dacă avem un interes legitim justificat (de ex. litigiu în instanță).
5.4. Unde ajung datele dvs.?
Pentru organizarea tombolelor/concursurilor, anumite departamente interne pot accesa datele dvs.: serviciile de la sediul central, marketing, echipele din magazine care se ocupă de organizarea evenimentelor.
De asemenea, putem utiliza parteneri care acționează conform instrucțiunilor noastre, de exemplu, în scopul organizării tombolei/concursului, stocării datelor sau mentenanței sistemelor.
5.5. Care sunt drepturile dvs.?
Puteți solicita să consultați, să rectificați, să ștergeți și să restricționați prelucrarea datele dvs. personale. În anumite condiții, vă puteți opune prelucrării sau puteți solicita transferarea datelor dvs. către o altă entitate decât Pantofissimo SRL. Dacă prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs., aveți opțiunea să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, puteți trimite un e-mail la adresa:
contact@lascarpa.ro
În plus, aveți dreptul să vă adresați cu o sesizare către Autoritatea de supraveghere a datelor (www.dataprotection.ro) în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.
Art. 6. Taxe și impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitele aferente câștigurilor acordate în cadrul Tombolei, urmând a le vira instituțiilor publice competente în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 227/2015, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea
cad în sarcina câştigătorilor.
Art. 7. Dispoziții finale
7.1. În cadrul Tombolei pot fi efectuate fotografii și/sau filme de către reprezentanți ai Organizatorului
sau de persoane desemnate de Organizator. Fotografiile și/sau filmele realizate de reprezentanți ai Organizatorului aparțin exclusiv Organizatorului. Proprietatea asupra fotografiilor și/sau filmelor realizate de persoane special desemnate de Organizator se reglementează printr-un act separat încheiat între acestea și Organizator. Participanții la Tombolă ale căror imagini apar în fotografiile și/sau filmele realizate sunt de acord, prin semnarea în dreptul “Sunt de acord” din Formularul de
consimțământ privind prelucrarea imaginii, să cedeze Organizatorului în mod exclusiv drepturile de utilizare, vânzare, înstrăinare, publicare, valorificare, dezvăluire, reținere, reprezentare, prelucrare, înregistrare, reproducere și adaptare a fotografiilor si/sau filmelor în care aceștia pot fi recunoscuți fizic.
7.2. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul https://lascarpa.ro
7.3. Tombola nu este în niciun fel sponsorizată, susținută, administrată de sau asociată cu
Facebook/Instagram.
7.4. Prin înscrierea la Tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.
7.5. Orice neînțelegeri privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din interpretarea și executarea acestuia sau rezultate în urma desfășurării Tombolei vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR
Pantofissimo S.R.L.
Administrator,
Luminita Bracaci